Andrej Madala Expert na eBay

Andrej Madala sa zaoberá predajom produktov na portáli eBay, online marketingom, psychológiou predaja, e-mail marketingom a podobne. Je zakladateľom stránky www.predavamenaebay.sk, cez ktorú pomáha a radí ľuďom, ako si môžu vybudovať reálne podnikanie na portáli eBay aj bez predchádzajúcich skúseností a s čo najnižšou počiatočnou investíciou.

Andrej sa príde s vami podeliť so svojimi skúsenosťami na druhej prednáške Internetovej akadémie s názvom Ako predávať na eBay.